Pozdvihnite predaj na vyššiu úroveň so silou digitálneho vzdelávania

Váš robustný zdroj informácií, ktorý zákazníkovi dá všetko, čo potrebuje vedieť ešte predtým, ako sa s vami stretne.

Inovatívny komponent
prichádzajúceho marketingu,

ktorý vás postaví pred konkurenciu tým, že využije silu vášho vzdelávacieho obsahu, aby zákazníka pripravil na rozhovor s vami. Je to páka, ktorú použijete tak, že:

dáte svojmu predajnému tímu virtuálneho pomocníka, ktorého bude používať, aby robil svoju prácu ešte lepšie,

dáte svojim klientom jediný zdroj pravdy, ktorý odpovie na všetky otázky, ktoré majú pred každým ďalším stretnutím...

Riadený predaj so záväzkom:
Prečo by ste ho mali chcieť

Použitie tejto filozofie do predajného procesu vám prinesie väčšiu efektivitu v predaji len tým, že budete používať brutálnu úprimnosť na svojom webe pri komunikovaní: nákladov, možných problémov, alternatívnych riešení a porovnaní sa s konkurenciou.

Zákazníci vás tak budú vnímať ako seriózneho partnera, ktorému môžu dôverovať, čo zákonite povedie k dlhodobo dobrým vzťahom. Týmto spôsobom zlepšujete výsledky, budujete lojalitu a ručím vám za to, že aj konkurenčnú výhodu.

Cieľom Riadeného predaja so záväzkom je pomôcť zákazníkovi cítiť, že má všetko pod kontrolou. Tento pocit mu dá web s trojitým účinkom:

Účinok č.1

Ak je potenciálny zákazník vzdelaný, má potom plodnejšiu konverzáciu s obchodníkom.

Účinok č.2

Ak je potenciálny zákazník vzdelaný, nepotrebujete tak dlhý nákupný proces.

Účinok č.3

Ak sa potenciálny zákazník vzdeláva, s touto dôležitou časťou predaja sa nemusíte zaoberať vy.

Riadený predaj so záväzkom
- výhody

  • Lepšie informovaní potenciálni zákazníci, ktorým sa cielene ukazuje ten správny obsah, na ktorý sú práve v tejto chvíli pripravení, nemajú zmätok a majú menší strach, že sa rozhodnú zle. Váš obsah teda urobí výsledok, ktorý obchodníci nemajú šancu dosiahnuť ani na piatich hodinových stretnutiach. 

  • Predajné tímy sa už nemusia zaoberať fázou predaja, ktorá je pre nich najmenej efektívna a najviac zaťažujúca. A toto je práve tá oblasť s najväčším potenciálom na znižovanie nákladov na získanie zákazníka.

  • Rýchlejší proces predaja znamená menej času stráveného na stretnutiach, takže proces prebieha rýchlejšie,  zatiaľ čo potenciálni zákazníci, ktorí sa nehodia, sa sami diskvalifikujú. 

Používanie obsahu na rýchlejšie uzatváranie obchodov - postup

Prvý krok: Aby ste mohli skutočne vyniknúť, Riadený predaj so záväzkom vám pomôže s obsahom, ktorý je relevantný, užitočný, dôkladný a čestný. Pred nákupom odpovie na kľúčové otázky, ktoré chce väčšina záujemcov vedieť. Nič by nemalo byť zatajované.

Druhý krok: Naučte predajný tím obsah používať. Predajný tím môže teraz použiť tento obsah, aby ušetril čas a pomohol potenciálnym zákazníkom lepšie sa pripraviť na rozhovory. 

Tretí krok: Uľahčite prístup k obsahu všetkým. Veľká časť vášho predajného obsahu by mala byť ľahko dostupná na vašej webovej lokalite, aby vami ovládnuté kľúčové slová priťahovali aj ľudí, ktorí sa už rozprávali s vašou konkurenciou a práve si robia vlastný prieskum.

Ako to prebieha?

Cena je 1800€ – 2500€ / mesačne

Obvyklá spolupráca so je 6 – 10 mesiacov, ale môže byť ukončená, prípadne prerušená kedykoľvek, keď budete mať pocit, že sa to neuberá správnym smerom.

Jadrom spolupráce je jednoduchá myšlienka:

Akvizícia nových zákazníkov stáva čoraz ťažšou, neostáva nič iné, len hľadať nové spôsoby získavania potenciálnych zákazníkov. Moderní kupujúci potrebujú vidieť robustnú digitálnu prítomnosť firmy, aby jej mohli začať skutočne dôverovať. Vzdelaní záujemcovia sa potom stávajú lepšími zákazníkmi a tí nevhodní sa sami diskvalifikujú. Predaj je tým plynulejší.

Mojou úlohou je marketingovo a predajne vás vzdelať tak, aby ste dokázali túto metódu aplikovať do svojho predaja. Tak už nebudete závislí od delegovania týchto úloh iným spoločnostiam. Každý princíp mojej marketingovej filozofie vám odovzdám a naučím uviesť do praxe:

Služba je zložená z piatich častí

  • 19 oblastí tém obsahu, ktoré určite prinesú najväčšiu organickú návštevnosť, kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov a zrýchlený predaj. v podobe skrátenia obchodných prípadov.

  • Riadený predaj so záväzkom – Naučíte sa efektívne využívať obsah v procese predaja, od vyhľadávania až po uzavretie, čím získate lepšie vzdelaných potenciálnych zákazníkov

  • Definovanie segmentov a vypracovanie jednotlivých stratégií predaja. Sú to 3 kategórie – „rýchlo-obrátkoví“ hlavní a VIP

  • ABM kampane zamerané na kľúčových zákazníkov – Generovanie ich dopytu.

  • Kľúčový tím sa stretáva každý týždeň. Je zložený z predajných a marketingových oddelení. Všetky aktivity, bez ohľadu na funkciu, budú zamerané na spoločný cieľ – zvyšovanie príjmov spoločnosti. Tento tím vyvinie a zrealizuje stratégiu obsahu, ktorý sa použije v predajnom procese na urýchlenie predajného cyklu na základe najpálčivejších otázok vašich ideálnych kupujúcich.

Prvé účinky spolupráce sa obyčajne prejavia niekedy medzi 4. – 8. mesiacom. Plný potenciál spolupráce sa naplní približne v 10. – 16. mesiaci.

Služba je teda vhodná pre firmy, ktoré sa pozerajú dopredu na obdobie niekoľkých rokov a nie mesiacov.

Ako začať spoluprácu

Potrebujeme vedieť

Ako vyzerá vaša prítomnosť v online svete, aký máte produkt / službu, akým spôsobom momentálne predávate atď.

Potvrdíme prijatie a urobíme prieskum vášho trhu. Keď budeme pripravení, môžeme si k tomu sadnúť a rozprávať sa

Dáme si rozhovor

Budeme sa rozprávať dovtedy, až kým nebudete úplne pripravení na prijatie filozofie Riadeného predaja so záväzkom